Otrovno.com O otrovima Brošure i knjige o toksikologiji Pitanja i odgovori  
 
 
Otrovno.com Gdje se nalazim: Naslovnica - Pitanja i odgovori - Odgovor
 
Otrovi
Pitanja i odgovori
Otrovi
Otrovi
Odgovor na pitanje
 

Ovako napamet ne mogu Vam reći točnu literaturu, ali neke korisne informacije možete pronaći na deklaraciji proizvoda tj. u Sigurnosno-tehničkom listu. Međutim ti se podaci odnose na štetnost boje same po sebi ne na osušenu boju koja se brusi. Obzirom da te boje mogu (a i ne moraju) imati u sebi i neke tvari štetne za ljudsko zdravlje svakako biste trebali prilikom brušenja brodova koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Svakako je u tim situacijama najugroženiji dišni sustav pa biste trebali nositi odgovarajuću masku ili polumasku, ali jednako tako trebate zaštiti i kožu. Ne znam brusite li brodove u nekakvom privatnom aranžmanu ili to radite profesionalno, naime velika je razlika između boja koje su mogu kupiti u maloprodaji u odnosu na one za profesionalnu uporabu; svakako su ove koje se mogu naći u maloprodaji manje štetne.

Odgovor na HZTA: Puno Vam hvala na javljanju. Konkretno, živim u Tribunju, malom ribarskom mjestu, naime to je bilo do sada. Sada je u naše mjesto došao jedan njemački servis za brodove koji dnevno zna izbrušiti i do dva velika broda. Brusi se antifauling, sredstvo protiv algi koje je otrovno i brusi se plastika koja je kancerozna. Prikupljamo informacije koje moraju biti znanstveno dokazane kako bi se preko raznih ministarstava riješili tog ludila. Obraćamo se vama da nam ukažete na neke edicije koje govore o toma kako bi se lakše upustili u tu borbu. Još jednom se zahvaljujem na javljanju, kako u svoje tako i u ime svojih sumještana i nadam se da će te nam pomoći.

Odgovor HZTA: Onda je najbolje da se obratite sanitarnoj inspekciji na Ministarstvu zdravstva, tj. Odjelu za biocidne proizvode. Protuobraštajne boje s kojim sam se osobno susretala uglavnom kao aktivne tvari sadrže dibakrov oksid, cinkov pirition, bakrov tiocijanat, 4,5-dikloro-2-H-oktil-4-izotiazolin-3-on, odnosno većina tih boja se razvrstava: štetno ako se proguta ili udiše, nadražuje kožu, uzrokuje teške ozljede oka, može izazvati alergijsku reakciju na koži, vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima, ali ponovo naglašavam sve ovo se odnosi na boju u tekućem obliku (u trenutku njezinog nanošenja na površinu broda).

HZTA

Povratak na pitanja
Otrovi
Prevencija Knjiga o toksikologiji
Otrovno.com
Otrovi
Postavite nam pitanje Postavite nam pitanje
Sve o otrovima