Otrovno.com O otrovima Brošure i knjige o toksikologiji Pitanja i odgovori  
 
 
Otrovno.com Gdje se nalazim: Naslovnica - Pitanja i odgovori - Odgovor
 
Otrovi
Pitanja i odgovori
Otrovi
Otrovi
Odgovor na pitanje
 

Trenutna situacija nije opasna obzirom da živa slabo prolazi kroz kožu, a kako ne dolazi do isparavanja pod vodom ne postoji opasnost od udisanja njezinih para. Prilikom čišćenja bazena bi se ta mala količina (ako se uopće nalazi u bazenu) trebala ukloniti, odnosno ako na dnu primijetite srebrne kuglice žive, pokupite ih u jednu posudu i odnesite na zbrinjavanje u reciklažno dvorište.

HZTA

Povratak na pitanja
Otrovi
Prevencija Knjiga o toksikologiji
Otrovno.com
Otrovi
Postavite nam pitanje Postavite nam pitanje
Sve o otrovima