Otrovno.com O otrovima Brošure i knjige o toksikologiji Pitanja i odgovori  
 
 
Otrovno.com Gdje se nalazim: Naslovnica - Pitanja i odgovori - Odgovor
 
Otrovi
Pitanja i odgovori
Otrovi
Otrovi
Odgovor na pitanje
 

Izolacijski materijali poput staklene i kamene vune predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje (nadraživanje dišnoga sustava, nadraživanje kože) ukoliko dođe do udisanja njihovih čestica koje se mogu oslobađati tijekom rukovanja stoga je preporučljivo koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica i rukavice dok obavljate radove. Sam miris, koji se otpušta iz peći za vrijeme grijanja, nije opasan za zdravlje. Obzirom da postoje staklene/kamene vune različitih fizikalno-kemijskih svojstava, najbolje da preostala pitanja koja Vas zanimaju uputite proizvođaču/dobavljaču proizvoda koji namjeravate koristiti.

Služba za toksikologiju

Povratak na pitanja
Otrovi
Prevencija Knjiga o toksikologiji
Otrovno.com
Otrovi
Postavite nam pitanje Postavite nam pitanje
Sve o otrovima