Otrovno.com O otrovima Brošure i knjige o toksikologiji Pitanja i odgovori  
 
 
Otrovno.com Gdje se nalazim: Naslovnica - Komentari vijesti
 
Otrovi
ILI REACH ILI KLJUČ U BRAVU Postavite nam pitanje
  Što je to REACH?
 

REACH je uredba Europske komisije kojom se nastoji postići da se do 2020. proizvodnja i uporaba kemikalija odvija tako da značajni štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš budu što je moguće manji.

To znači da su glavni ciljevi zaštita zdravlja ljudi i okoliša. U tu svrhu prije stavljanja kemikalija na tržište moraju se ustanoviti sva fizikalno-kemijska (zapaljivost, eksplozivnost, oksidativnost itd.), toksikološka (akutna i kronična toksičnost, karcinogenost, mutagenost, reprotoksičnost, nagrizanje nadraživanje, stvaranje preosjetljivosti itd.) te ekotoksikološka (otrovnost za organizme koji žive u vodi, opasnost za ozonski sloj itd.) svojstva svake pojedine tvari. To se postiže kroz registraciju tvari pri Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) u Helsinkiju.

BEZ REGISTRACIJE NEMA STAVLJANJA TVARI NA TRŽIŠTE EUROPSKE UNIJE – OD 1. 07. 2013. I NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE!

Klikni ovdje i saznaj što je REACH?

Otrovi
Otrovi
Postavite nam pitanje Postavite nam pitanje
Sve o otrovima
 
Prevencija Knjiga o toksikologiji
Otrovno.com
 
Otrovi
Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Služba za toksikologiju Postavite nam pitanje
Posjetite web stranice zavoda
Sve o otrovima
Otrovi
 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Služba za antidoping

Hada
Posjetite web stranice službe
Sve o otrovima