DRVA ZA OGRIJEV I PLIJESAN

Kupili smo drva za potpalu, bukvu i hrast, koja nisu bila suha. Sad se na njih uhvatila plijesan. Jesu li u redu za korištenje u kaminu?

Drva možete koristiti za potpalu.