Isklijali krumpir

Ante iz Gospića je uznemiren i pita:
Ova zima ništa nije valjala i imamo zbog tog probleme. Meni je tako isklijao krumpir u podrumu. To je pravi lički krumpir uzgajan bez pesticida. Nisam ga čak tretirao ni protiv klijanja, jer imam suh i dobar podrum.
Što sad s tim krumpirom? Naša apotekarica kaže je da on opasan i za svinje, a kamoli za ljude. Kaže da je otrovan. Je li to istina i što da radim s njim?

Vaša apotekarica očito puno toga zna. Ona je potpuno u pravu da isklijali krumpir sadrži povišene koncentracije otrova solanina. Taj se otrov inače normalno nalazi u kori krumpira, a posebno ga puno ima u klicama krumpira. To znači da nije prikladan kao stočna hrana, jer bi vam se svinje mogle potrovati.
Istina je da se taj otrov raspada grijanjem već kod kuhanja iako neki stručnjaci tvrde da kuhanje nije dovoljno za uništavanje solanina. Međutim, iskustvo pokazuje da je otrov zaista termolabilan i da je pečenje krumpirovih pola u pećnicama dovoljno da ga se potpuno uništi.
Valjda ste jeli pečeni krumpir u kori? Iz rečenog proizlazi da vi jednako kao vaše svinje možete jesti taj krumpir nakon što se termički obradi. Jedino možda neće biti ukusan kao neproklijali krumpir. Skuhajte krumpir i dajte ga svinjama. Vjerujemo da se one neće buniti niti će se otrovati.