KAMENA VUNA IZ TERMOAKUMULACIJSKE PEĆI

Namjeravam remontirati staru termoakumulacijsku peć i staviti HTB 700 vunu. Zabrinjavaju me čestice kamene vune koje će zbog ventilatora dospijevati u zrak, imam problema s plućima. Može li se na kamenu vunu ili dio peći gdje se ispuhuje zrak staviti neki filtar? Također me zanima, kad se kamena vuna zagrijava koliko dugo ispušta neprijatan miris i koliko je taj miris jak otrov?

Izolacijski materijali poput staklene i kamene vune predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje (nadraživanje dišnoga sustava, nadraživanje kože) ukoliko dođe do udisanja njihovih čestica koje se mogu oslobađati tijekom rukovanja stoga je preporučljivo koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica i rukavice dok obavljate radove. Sam miris, koji se otpušta iz peći za vrijeme grijanja, nije opasan za zdravlje. Obzirom da postoje staklene/kamene vune različitih fizikalno-kemijskih svojstava, najbolje da preostala pitanja koja Vas zanimaju uputite proizvođaču/dobavljaču proizvoda koji namjeravate koristiti.