POVIŠENE VRIJEDNOSTI ŽIVE U KRVI

U krvi mi je pronađena živa u količini 7,6 μg/l, referentna vrijednost je <5, a pročitala sam da već količina od 3,5 μg/l može imati utjecaja na razvoj fetusa pa me zanima da li je sigurno zatrudnjeti uz navedenu količinu žive u krvi te da li se živa može na siguran način odstraniti iz tijela i kako.

U Vašem pitanju nedostaje nam nekoliko informacija koje bi mogle biti značajne za davanje preciznijeg odgovora. Jeste li spomenutu pretragu radili zbog nekakvog akutnog (jednokratnog) izlaganja ili možda radite s kemikalijama koje u svojem sastavu sadrže živu pa ste na taj način kronično (kroz dulji vremenski period) izloženi nekim njezinim spojevima? Ukoliko je živa ušla u organizam udisanjem, vrijeme polueliminacije je oko 60 dana. Prema tome, ono što Vam možemo savjetovati je da ponovite pretragu za nekoliko mjeseci i da pripazite što jedete tjedan dana prije same pretrage, pogotovo da se suzdržite od morskih plodova i ribe koji mogu sadržavati povišene koncentracije žive i tako utjecati na rezultate. Što se tiče trudnoće, najbolje bi bilo da se savjetujete sa svojim liječnikom ili ginekologom. Podaci o štetnim učincima žive na majku/plod razlikuju utjecaj elementarne žive od organskih živinih spojeva. Prema istraživanjima/studijama, majke koje su bile izložene živi prije trudnoće ili za vrijeme trudnoće rađale su zdravu djecu, čak i pri koncentracijama daleko višim od Vaše, no naravno postoje i podaci prema kojima su i puno niže koncentracije dovele do pobačaja, anemije, krvarenja, produljenog porod i rađanja djece manje tjelesne mase. No, ne treba paničariti. Redovitim pregledima i kontrolama pratiti se razvoj djeteta i prema tome se reagira. Liječenje otrovanja živom razlikuje se ovisno o obliku u kojem se živa nalazi. Liječenje može biti potporno i/ili simptomatsko, dok se kod akutnog otrovanja mogu koristiti kelirajući agensi, npr. dimerkaprol (BAL) koji se daje intramuskularno (preko mišića) i sukcimer (DMSA) koji je derivat BAL-a za oralnu primjenu. Međutim, trovanje organskom metil-živom ne smije se liječiti kelirajućim agensima jer povećava predistribuciju metil-žive u mozak i tako povećava neurotoksičnost. Znači, postoje načini na koje se živa može ukloniti iz organizma, ali o tome će, kada je potrebno i koja od metoda je prihvatljiva, odlučiti liječnik.